martes, 3 de noviembre de 2009

IZARREN DISTIRA: EGIN DAKIZUNA!12-18 urte bitarteko Uribe Kostako gazteak behar ditugu!

SARIA: Ikas bidaiarako laguntza ala asteburu pasa zure lagunekin .


BALDINTZAK:

- 12 eta 18 urte bitarteko Uribe Kostako gazteek parte hartu dezakete.
- Ikuskizunaren iraupena 2 minututakoa izango da gutxienez eta 10 minututako a gehienez.
-Ikuskizunak euskara hutsean izango dira eta epaimahaiak saria emateko orduan hau oso kontutan izango du.
- Taldeak gehienez 6 pertsonatakoak izango dira.
- Ez da onartuko edozein oinarrizko eskubide urratzen duen ikuskizunik.
- Sariak Galan, Abenduaren 18an, banatuko dira eta epaimahaiaren erabakia ezin izango da zalantzan jarri.

IZEN EMATEA: Azaroaren 23tik 27ra

Non: IZARREN DISTIRA Blogean http://www.izarrendistira.nireblog.com/, Tuentiko profilean edo izarrendistira@gmail.com

KASTINAK:

Uribe Kosta: Gorliz abenduak 1, Urduliz abenduak 2, Sopelana abenduak 3

GALAK: Sarrera dohainik. Uribe Kosta: Abenduak 18, ostirala, 19:00etan Kurtzio Kultur Etxean (Sopelana)

miércoles, 28 de octubre de 2009

SOPESEX - EGUTEGI ETA KOKAPEN BERRIA / NUEVO CALENDARIO Y UBICACION

Izandako kontsulta kopurua biderkatu denez, eta zerbitzua hobetzeko asmoarekin, SOPESEX sexologi aholkuraitza zerbitzuak, orain arteko egutegiak eta aldaketa bat jasango du, orain arte Ostiraletan eta Kultur etxe zaharreko lehen solairuan egiten zena, asteartetara pasatu dugu eta Kurtzio Kultur Etxean egingo da.


Hauek dira orduan ordutegi eta kokapena berriak:

Azaroa: 3, 10, 17 eta 24,
Abendua: 1, 8, 15, 22 eta 29 .


Ordutegia: 18.00etatik 20.00etara, Kurtzio Kultur Etxean.
Telefono zenbakia: 94.406.55.05
e-posta: sopesex@sopelana.com edo sexaholkuak@hotmail.com (messenger-erako erabilgarri)


Debido al aumento en el numero de consultas, y con el proposito de mejorar e implementar el servicio. El servicio de Asesoeria Sexologica, SOPESEX, se traladara de lugar y de horario. Si antes las consultas "in situ" podian realizarse en el edifico de la antigua casa de cultura los voernes quincenalmente, a partir de ahora se trasladan a Kurtzio Kultur Etxea:


Noviembre: 3, 10, 17 y 24
Diciembre: 1, 8, 15, 22 y 29


Horario: De 18.00 a 20.00 h, en Kurtzio Kultur Etxea.
Telefono: 94.406.55.05
e-mail: sopesex@sopelana.net o sexaholkuak@hotmail.com

GAZTE BULEGOA KURTZIO KULTUR ETXEAN / LA OFICINA DE INFORMACION JUVENIL SE TRASLADA A KURTZIO KULTUR ETXEA

Kaixo eta ongi etorriak:

Gazte Bulegoa lekuz aldatu da eta orain Kurtzio Kultur Etxean kokaturik gaude. Bulego berria pasadan Urriaren 2oan ireki genuen.

Ordutegi aldaketa ere badago:

Astelehenetik Ostiralera: Goizeko 11.30etatik 14.30etara eta Arratsaldeko 16.00etatik 20.00etara.

Gurekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero:

Helbidea: Mendieta 11, 48.600 -Sopelana-
Telefono zenbakia: 94.406.55.05
Fax zenbakia: 94.406.55.04
e-posta: oij@sopelana.net

Datozen hilabeteetan zehar ekimen, programaketa eta ekintza ezberdinak eramango ditugu aurrera, sare sozialak eta bestelako informazio baliabideak izango dituzue erabilgarri guzti honen berri izateko.

Bienvenidos/as una vez mas a nuestro Blog:

Como habeis podido leer en el titulo, la Oficina de Informacion Juvenil de Sopelana se ha trasladado a Kurtzio Kultur Etxea.

Estos son nuestros horario y contactos a partir de ahora:

Lunes a viernes: De 11.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 h

Direccion: Mendieta 11, 48.600 -Sopelana-
Teléfono: 94.406.55.05
Fax: 94.406.55.04
e-mail:
oij@sopelana.net

En los proximos meses llevaremos a cabo nuevos programas y actividades, os mantendremos informados mediante diferentes maneras, redes sociales, etc.


martes, 28 de abril de 2009

ZURE TALDEA SOPELANAKO JAIETAN / TU GRUPO EN FIESTAS DE SOPELANA

Herriko jaietan zure taldeak jotzea nahi izan ezkero, honako baldintza hauek bete beharko dituzue;

1.- Taldeko partaideetariko batek gutxienez, Sopelanan erroldaturik egon beharko du.

2.- Talde bakoitzak bere biografia eta CD bat ekarri beharko du Gazte Bulegora, eta kontakturako telefono edo e-mail bat.

3.-Herriko talde guztien arteko zozketa bat egongo da eta irabazleek San Pedro edo Karmenetako jaietan jotzeko aukera izango dute.

Materiala aurkezteko azlken eguna: Maiatzak 15
Informazio gehiago nahi izan ezkero: 94.406.55.05 - oij@sopelana.net

Estos son los requisitos que deberéis cumplir para que vuestro grupo pueda tocar en fiestas:

1.- Al menos uno de los integrantes del grupo debe de estar empadrionado en Sopelana.
2.- Cada grupo debera entregar un CD y una biografia, con un numero de telefono o e-mail de contacto.
3.- Se realizara un sorteo entre todos los grupos de Sopelana que hayan entregado la documentacion solicitada, y los grupos tendran ocasion de tocar en fiestas de San Pedro o El Karmen.

Plazo de inscripcion: 15 de Mayo
Mas informacion: 94.406.55.05 - oij@sopelana.net

lunes, 27 de abril de 2009

KARTEL LEHIAKETA 2009 / CONCURSO DE CARTELES 2009


2009ko JAIETARAKO KARTEL LEHIAKETA / CONCURSO DE CARTEL DE FIESTAS 2009


· PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES:

Lehiaketak ez du adin mugarik eta partaideak banaka edo taldeka aurkeztu daitezke / El concurso no tiene ninguna limitación de edad. Los participantes podrán presentarse de forma individual o colectiva.

· GAIA eta FORMATUA / TEMA y FORMATO:

Lehiaketaren gaia librea da, baina Sopelanako Jaiekin zerikusia izan beharko du. /El tema del concurso es libre, pero deberá de estar relacionado en todo momento con las fiestas de Sopelana.

Egindako lanak koloreetan aurkeztu beharko dira. Erabiliko dan teknika librea izango da. Aurkeztutako edozein formatu ontzat hartuko da, beti ere era digitalean erabiltzeko aukerarik balego / Los trabajos deberán realizarse a todo color y la técnica será libre, se aceptaran todo tipo de formatos siempre que sea posible su reproducción digital.

· LANEN AURKEZPENA / PRESENTACION DE LAS OBRAS:

Lan guztiak formatu zurrunean aurkeztu behar dira. Lanak, originalak izan beharko dute, beste lehiaketa batzuetan aurkeztu bakoak. Ezin izango dira izan beste lehiaketa batera edo artista batek aurkeztutakoak, ez osorik ezta zatika ere. Horrelakorik gertatuko ezkero, parte-hartzailea lehiaketatik kanpo geratuko da / Todas las obras deberán presentarse en formato rígido. Las obras deberán ser originales, que no hayan sido presentadas en otros concursos, y tampoco podrán ser copia o parte de otras obras presentadas por el mismo u otro artista. Esto significaría la descalificación automática del participante.

· NEURRIAK / TAMAÑO:

Aurkeztutako lanen neurriek DIN A3 tamainakoak izan beharko dute gutxienez. Euskarri digitalez aurkeztutakoen kasuan JPEG formatuan 300 ppp-tako kalitatean / El tamaño de los trabajos deberá ser al menos de DIN A3 en formato papel y con una resolución de 300 ppp en formato digital.

· LANAK AURKETEKO LEKUA, EGUNA ETA MODUA / LUGAR, FECHA Y MODO DE PRESENTACION:

Lan guztiak Udaletxeko Hall Kulturalean aurkeztu beharko dira 2009ko maiatzaren 22a baino lehen. Ordutegia hau izango da: Astelehenetik Ostiralera goizez 10etatik 2.30ak arte. Arratsaldez 4.00etatik 8:00etara / Todos los trabajos deberán ser entregados en el Hall Cultural del Ayuntamiento, antes del 22 de Mayo (viernes) en horario de 10.

Lanetan ez da egilearen daturik jarriko. Datuak lan bakoitzarekin batera eman beharko den gutun-azal batean sartuko dira. Gutun-azalaren kanpo aldean ezizen bat idatziko da eta honen barruan izen abizenak, helbidea, eta telefonoa) / Los trabajos no podrán incluir los datos del autor. Cada obra deberá ir acompañada de un sobre con un seudónimo incluyendo dentro del mismo los datos del participante, nombre completo, dirección, y teléfono).

· SARIAK / PREMIOS:

- Lehengo Saria / Primer Premio: 600 €
- Herriko partaideentzako saria: Irabazlea ez den herriko partaiderik onena / Premio local: Premio al mejor clasificado local, que no figure como ganador. 150 €

Akzesita

6 urte bitartekoak (saritu bakoak) / De 6 a 10 años no premiado:

40 € margoetarako eta marrazkirako materialetan (egile ezberdinen artean banatu daiteke) / Materiales de dibujo y pintura por valor de 40 € (Podrá repartirse entre varios autores).

11 eta 14 urte bitartekoak (saritu bakoak) / De 11 a 14 años no premiado:

60 € margoetarako eta marrazkirako materialetan (egileen artean banatu daiteke) / Materiales de dibujo y pintura por valor de 60 € (Podrá repartirse entre varios autores).

15 eta 18 urte bitartekoak (saritu bakoak) / De 15 a 18 años no premiado:

80 € margoetarako eta marrazkirako materialetan (egile ezberdinen artean banatu daiteke) / Materiales de dibujo y pintura por valor de 80 € (Podrá repartirse entre varios autores).

Saritu bako lanak/Obras no premiadas:

Maiatzaren 29tik aurrera batu ahal izango dira Udaletxeko Hall Kulturalean goizez: 10etatik 2.30etara. Arratsaldez 4.etatik 8ak arte / Se podrán recoger a partir del 29 de Mayo en el Hall Cultural del Ayuntamiento en horario de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00.

OHARRA: Saria emon barik gelditu daiteke / NOTA: El premio podrá ser declarado desierto.


· LANEN JABETZA ETA ERAKUSKETA / PROPIEDAD Y EXPOSICION DE LAS OBRAS:

Lan guztiak egileen jabetzakoak dira, sarituenak izan ezik. Saritutako lanak Udaletxearen jabetzapean egongo dira. Inolako zailtasun teknikorik egongo balitz, Udalak lanak moldatu edo bertan edozein eratako testu esaldi edo logotiporen bat jartzeko eskubidea izango dau. / Todas las obras son propiedad de los/as participantes, excepto las ganadoras. En caso de que hubiera cualquier dificultad técnica, la organización se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de variación necesaria, así como el de incluir cualquier tipo de texto, frase o logotipo.

· BESTE BATZUK / OTROS:

Lehiaketa honetan parte hartzeak, oinarrien onarpena dakar. Inolako aldaketarik egin behar izango balitz antolakuntzak aldaketak egiteko eskubidea izango du. Antolakuntzak lanak zaindu beharko ditu, baina ez da gerta litezkeen kalteen erantzule izango, eta are gutxiago euskarri bigunean aurkeztutako lanen kasuan / La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de las bases. La organización se reserva el derecho a hacer cualquier tipo de modificación. El cuidado de las obras esta en manos de la organización pero en ningún caso será responsable de los daños que pudieran sufrir las mismas, aun menos en el caso de las obras que sean entregadas en soporte no rígido.

· DATUEN BABESA / PROTECCION DE DATOS:

Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999ko lege organikoaren 5. artikuluak eta 2/2004 legeak adierazten dutenez, zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten barne daudela eta erabiliak izango direla adierazten dizugu, fitxategiaren helburua Udalan aurrera eramango diren kultura-ekintzekin erlazionaturiko zerbitzuen kudeaketa

Ez da datuen lagatzerik aurreikusten, ardura beretsuak aurrera eramaten dituzten beste herri-administrazioei egindakoak eta legeak eskatutako kasu guztietan izan ezik. Fitxategiaren arduraduna Sopelanako udala izango da eta interesatuak bere sarrera, zuzentze, ezeztapen eta oposaketa eskubideak aurrera eramateko Sabino Arana 1, Sopelana, 48600 Bizkaia helbidera zuzenduko dira

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 2/2004 se informa que, los Datos Personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero automatizado, cuya finalidad es la Gestión de la prestación de servicios municipales relacionados con las actividades y los programas lúdico-culturales que se llevan a cabo en el municipio.

No esta prevista ninguna cesión de los datos del fichero, excepto a otras Administraciones Públicas que ejerzan las mismas competencias y las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Ayuntamiento de Sopelana, con y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Sabino Arana 1, Sopelana, 48600 Bizkaia

miércoles, 22 de abril de 2009

INGLES TOPAKETAK 2009

Gogoratu INGLES TOPAKETAK programaketan parte hartzeko epea Apirilaren 24ean bukatzen dela. Programaketan parte hartu ahal izateko, urte honetan 14 urte bete behar izango dituzu, hau da 1995. urtean jaioa izan beharko zara.3 astetako kurtsoa izango da eta Ingalaterrako familia baten egoteko aukera izango duzue.

Klaseetatik aparte, egunean zehar beste eratako ekintzak egiteko aukera izango duzue, kirolak, irteerak eta abar.Izena emateko Gazte Informazio Bulegora jo eta bertan informazio gehiago jasoko duzue.

Recordaros que el plazo de inscripción al programa INGLES TOPAKETAK finaliza el próximo 24 de Abril. Para poder tomar parte en él deberás, cumplir 14 años este mismo año, es decir haber nacido en 1995.

El curso tendrá una duración de 3 semanas y tendréis la oportunidad de convivir en una familia inglesa. Aparte de las clases. se realizarán otro tipo de actividades, como deportivas, excursiones etc. Para inscribirse y obtener mas información dirigíos a la Oficina de Información Juvenil

94.406.55.05 - oij@sopelana.net

jueves, 26 de marzo de 2009

Izena ematea epea: martxoaren 14tik apirilaren 7ra.

Izena emateko:

Internet bidez egin dezakezu oso erraz, formulario elektroniko hau betez. Internetik ez dutenek, Internet zerbitzua erabil dezakete KZgunea Zentroetan.


Interesa zuenak webgune honetan bertan jarritako formulario elektronikoa beteko du. Martxoaren 14an, 9:00etan, aktibatuko den formularioan honako datu hauek adierazi beharko dira: nortasun-datuak; prestakuntza akademikoari eta bestelako prestakuntzari buruzkoak; eta lan-arloko eta boluntariotzako esperientziari buruzkoak.

Eskabidea Internetez bidali baino lehen, honako atal hauek arretaz irakurri:

Eskabidea bete eta Internetez bidalitakoan, eskatzaileak izena emateko eskabidearen egiaztagiria pdf formatoan ireki eta inprimatu behar du (behar izanez gero, Acrobat Reader programa deskarga dezakezu).

Nahiago izanez gero, programaren deialdia arautzen duen Aginduaren I. eranskinean jasotako eskabide orria bete, sinatu eta Eusko Jaurlaritzako Kulturako Lurralde Zerbitzuetan aurkeztu:

Araban: Donostia-San Sebastián 1, Vitoria-Gasteiz
Bizkaian: Gran Vía 85, Bilbao;
Gipuzkoan: Andia 13, Donostia.

Kulturako Lurralde Zerbitzuetako ordutegia:

- Astelehenetik ostegunera: 9:00 – 13:00 eta 15:00 – 16:30-ostiraletan: 9:00 – 14:00

Izena eman baduzu, egutegia eta gazteak hautatzeko prozesua interesatzen zaizkizu.
Bete beharreko baldintzak eta egiaztapenak

1.- Aurrehautatzen baldin bazaituzte, programan parte hartzeko bete beharreko baldintzak betetzen dituzula egiaztatu beharko duzu. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzak honako agiri hauek eskatuko dizkizu:

- Zure NANaren edo AIZaren kopia;

- Erroldatze-agiria, 2009ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoko udalen bateko erroldan zaudela egiaztatzen duena.

- Bi argazki ere bai.

Gainera, izena emateko zure eskabidean adierazi dituzun prestakuntza eta esperientzia ere egiaztatu beharko dituzu, dagozkien tituluak eta ziurtagiriak aurkeztuta.

Guzti horrekin batera, izena emateko betetzen ari zaren eskabide honen egiaztagiria ere aurkeztu beharko duzu, sinatuta. Orain izena ematen amaitzen duzunean, inprimatu ahalko duzu.
2.- Azkenean hautatzen baldin bazaituzte, honako hau dioen aitorpena sinatu beharko duzu, zure erantzukizunpean: alegia, ez duzula zigor administratibo edo penalik laguntza publikoak lortzeko, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dizun legezko debekurik, sexu-bereizkeriaren ziozko zigor administratibo edo penalak barne hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedepenetatik seigarrenaren indarrez.

Inscripciones: del 14 de marzo al 7 de abril.

Modo de inscripción:

Puedes inscribirte cómodamente por Internet, a través del formulario electrónico.
Aquellas personas que no dispongan de Internet podrán realizar su inscripción en la red de centros KZgunea.

Las personas interesadas podrán rellenar el formulario electrónico activado el 14 de marzo a las 9:00 horas. Debiendo indicar en el formulario electrónico sus datos identificativos, los relativos a su formación académica, y a su experiencia laboral y de voluntariado.

Antes de enviar la solicitud por Internet, lee cada uno de los siguientes apartados:


Una vez rellenado y enviado electrónicamente el formulario, la persona solicitante deberá imprimir el resguardo de su solicitud de inscripción que verá en formato pdf (si no dispones de él, puedes descargarte programa Acrobat Reader).

Si se prefiere, podía realizarse la inscripción rellenando el modelo de solicitud recogido en el Anexo 1 de la Orden reguladora del programa. En ese caso, la solicitud de inscripción, debidamente rellenada y firmada, debía presentarse en los Servicios Territoriales de Cultura, sitos en:

Donostia-San Sebastián 1, Vitoria-Gasteiz;
Gran Vía 85, de Bilbao;
Andía 13, de Donostia-San Sebastian.

Horario de atención de los Servicios Territoriales de Cultura:
- de lunes a jueves: 9:00 – 13:00 y 15:00 – 16:30- viernes: 9:00 – 14:00

Si te has inscrito se interesa conocer el calendario y el proceso selectivo para participar en dicho programa.

Cumplimiento de requisitos y acreditaciones.
1.- Si resultas preseleccionada/o, deberás acreditar que cumples los requisitos exigidos para participar en el programa. Para ello, la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco te solicitará los siguientes documentos:

- Copia de tu DNI o NIE;
- Certificado de empadronamiento, con anterioridad al 1 de enero de 2009, en un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco; y también, dos fotografías.

Deberás acreditar, además, mediante la presentación de los correspondientes certificados y titulaciones, la formación y experiencia que hayas incluido en tu solicitud de inscripción.

Deberás adjuntar a la documentación exigida, el resguardo de tu solicitud de inscripción, debidamente firmado.

2.- Si finalmente resultas seleccionada/o, deberás firmar una declaración responsable de que no estás sancionada/o administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estás incursa/o en prohibición legal alguna que te inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.


lunes, 23 de marzo de 2009

GAZTE TXARTELA

Aurrerantzean lau urte gehiago izango dituzu Gazte-txartelaren abantailez gozatzeko, hemen eta Europan.

Benetan, ez gabiltza brometan! Gazte-txartela 29 urtera arte eduki ahal izango da. 26 urte betetzean Gazte-txartelaren titularra izateari utzi badiozu edo 30 urte baino gutxiago izanda Gazte-txartela eduki nahi baduzu, zorionekoa zu!

Hemendik aurrera beherapen, lehiaketa zozketa, eta abar pilo bat izango dituzu eskura… 30 urte bete arte! Lau urte gehiago izango dituzu Gazte-txartelaren abantailez gozatzeko, hemen eta Europan!

Baina hori ez da guztia, titularra izateagatik soilik mundu osorako doako bidai asegurua izango duzu!

Egin behar duzun gauza bakarra zein txartel mota nahi duzun aukeratzea da, arrunta ala finantzarioa. Ondoren, banku likidazioa deskargatu eta eskatu duzun txartela egingo dizun kutxa kolaboratzaile batera joan behar duzu.

A partir de ahora tienes cuatro años más para seguir disfrutando de las ventajas de la Gazte-txartela, aquí y en toda Europa

¡En serio, no es broma! Se amplía la edad para ser titular de la Gazte-txartela hasta los 29 años. Si se te ha caducado la Gazte-txartela porque has cumplido los 26 años, o si eres menor de 30 y quieres tener la Gazte-txartela, ¡estás de enhorabuena! Y es que a partir de ahora vas a poder acceder a los descuentos, concursos, sorteos… hasta cumplir los 30 años. ¡Cuatro años más para seguir disfrutando de las ventajas de la Gazte-txartela, aquí y en toda Europa!

Pero eso no es todo, sólo por ser titular, ¡dispondrás de un seguro de viaje gratuito para todo el mundo!

Lo único que tienes que hacer es decidir qué tipo de Gazte-txartela quieres, normal o financiera, descargarte la liquidación bancaria y acude a una de las cajas colaboradoras para solicitar la tarjeta.

sábado, 14 de febrero de 2009

ZATOZ GAZTE BULEGOAREKIN ESKIATZERA/VEN A ESQUIAR CON LA OFICINA DE INFORMACION JUVENIL

OHARRA-NOTA: Izena emateko epea bukatu egin da eta bidairako toki guztiak beterik daude / El plazo de inscripcion ha finalizado y todas las plazas estan ocupadas.
Sopelanako Gazte Bulegoak, datorren martxoaren 13tik 15era asteburuko eski bidaia antolatu du GAVARNIEra (Frantzia).

Bidaia 18 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta erroldatuek zein erroldaturik ez daudenek parte har dezakete.

Bidaiaren prezioa 40 €-koa izango da Sopelanan erroldatutakoentzat eta 80 €-koa gainerakoentzat.

Prezio honetan zera dago barne:

- autobusa
- 2 gaueko egonaldia (Le Marquises-en)
- 2 eguneko Forfait-a
- pistetarako joan‑etorriak.
- arduradun bat.
- asegurua.

Izena emateko, Sopelanako Gazte Informaziora gerturatu zaitezke edota e‑mailez oij@sopelana.net zein telefonoz 94.406.55.05 datuak emanez:

Gazte Bulegoaren ordutegia:

Astelehenetik ostiralera:

Goizeko 10:00etatik – 14:30etara / Arratsaldeko 16:00etatik 21:00etara.

Larunbatetan:

Goizeko 10:00etatik 14:00etara / Arratsaldeko 16:00etatik 19:00etara.

Igandeetan:

Goizetako 10:00etatik 14:00etara.

OHARRA: Izena emateko epea Martxoaren 6an bukatuko da.

La Oficina de Información Juvenil de Sopelana ha organizado un viaje para esquiar a GAVARNIE (Francia) del 13 al 15 de Marzo.

El viaje esta destinado a jovenes de entre 18 y 30 años, tanto empadronados como de fuera del municipio.

El precio del viaje será de 40 € para empadronados/as y de 80 € para el resto.

Los precios incluyen:

- Viaje en autobús.
- Estancia de dos noches en Le Marquises.
- Forfait para 2 días.
- Traslado a pistas.
- Guía/Responsable.
- Seguro.

La inscripción podrá hacerse directamente en la Oficina de Información Juvenil, via e-mail oij@sopelana.net o llamando por teléfono al 94.406.55.05

Horario de la Oficina de Juvenil:

Lunes a Viernes:

De 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 h

Sábados:

De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00

Domingos:

De 10.00 a 14.00

NOTA: El plazo de inscripción finalizara el próximo 6 de Marzo.

martes, 10 de febrero de 2009

www.kontuzdatos.info - Babes itzazu zure datuak / Protege tus datosWeb-gune honek hainbat proiektu eta baliabide aurkezten dizkie gazteei eta hezkuntza komunitateari, komunikabide elektronikoak erabiltzean norbere bizitza pribatua eta inorena nola babestu hausnar dezaten laguntzeko.

Hasiera batean “Kontua: zeuk erabaki datua…” proiektua eskaintzen dizugu. Bertan hainbat informazio eta jarduera praktiko aurki ditzakezu honakoei buruz: anonimatuan egoteko duzun eskubideari buruz, zeuri buruzko edo inori buruzko informazioa argitaratzen duzunean hartzen duzun erantzukizun “editorialari” buruz edo gizartean gertatzen ari den gero eta zaintza handiagoari buruz.


Zeuk erabakitzen duzu, baina ez beti.

Este sitio web presenta proyectos y recursos a los jóvenes y a la comunidad educativa para reflexionar sobre cómo proteger la vida privada, la propia y la de otras personas, al utilizar medios de comunicación electrónicos.

Te acercamos un primer proyecto, Kontuzdatos - Decides Tú, en el que encontrarás información y actividades prácticas sobre tu derecho a permanecer en el anonimato, la responsabilidad "editorial" que adquieres cuando publicas información sobre ti o sobre otras personas o sobre cómo la sociedad está sujeta a un grado de vigilancia cada vez mayor.


Tú decides, casi siempre.

KOLEGAINFO Webgunea / Web KOLEGAINFOKOLEGAINFO


Haur eta nerabe guztiei zuzendutako zerbitzua duzu hau, eta berton galderak egin ahalko dizkiguzu gure web-orriaren bidez edo telefonoz , eta zure intereseko gaiak kontsultatzeko aukera izango duzu eta baita zure esperientziak partekatzeko ere.

ZER DA KOLEGAINFO?

Doako zerbitzua da.Telefonoa nahi web-gunea, 24 orduan egongo da zabalik, urte guztian zehar, nahi duenarentzat. Ez da inoiz ixten, beraz egunero erabil dezakezu.

Zeintzuk dira zerbitzuaren helburuak?


Behar duzunean esateko daukazuna entzungo dizugu.


Interesatzen zaizkizun gaiei buruzko zalantzak argitu.


Zure iritziak partekatzeko gune bat eskeini.


Zuretzat interesgarriak izan daitezkeen gaiei buruzko informazioa eman.

Nor dago webgunearen eta telefonoaren atzean?


Zerbitzuaz arduratzen den lantaldea psikologoek, hezitzaileek eta haur eta nerabeekin loturiko gaietako lanbide espezializatuetan aritzen diren profesionalek osatzen dute. Zalantzarik gabe, ondo artatuko zaituzte eta behar duzuenean zuri laguntzeko prest egongo dira.


Gainera, zerbitzu anonimo eta konfidentziala da. Hau da, ez duzu zertan esan behar nor zaren, eta ematen diguzun informazio ez da inorekin partekatuko.


Horregatik, laguntza edo informazioa behar baduzu, jarri zaitez harremanetan gurekin!, eta web-orri hau interesgarria dela uste baduzu, esaiezu gero zure lagunei!

Anonimoa izateak esan nahi du…


"Kolegainfo" zerbitzuak ez diela arrastoa segitzen ez deiei, ez mezu elektronikoei.
Gure zerbitzuren bat erabili ahal izateko beharrezkoa den erabiltzaile-izena baduzu ere, ez dugula jakingo nor zaren.

Konfidentziala izateak esan nahi du…


Artatzen zaituzten pertsonekin konpartitzen duzun informazioa ez duela beste inork jakingo.
Artatzen zaituen pertsonak informazio hori beste pertsona batzuekin partekatzea ona litzatekeela uste badu, ez kezkatu, esango dizu eta zuk partekatzea edo ez erabaki ahal izango duzu.
¿QUE ES KOLEGAINFO?


Este es un servicio dirigido a todos los niños, niñas y adolescentes. En él podrás hacernos preguntas a través de nuestra página web o por teléfono, así como consultar documentos y temas que te interesen compartir con nosotro/as.


Este es un servicio gratuito cuya línea telefónica y sitio Web están en uso las 24 horas, durante los 365 días del año.

¿Cuáles son los objetivos del servicio?


Escucharte cuando lo necesites.


Aclarar dudas sobre los temas que te interesen.


Ofrecerte un espacio dónde puedas opinar y decir lo que quieras.


Darte información sobre temas que puedan interesarte.

¿Quién está detrás del la Web o el teléfono?


El equipo que atiende el servicio está formado por profesionales de la psicológía, de la educación social y otras profesiones especializadas en temas relacionados con infancia y adolescentes. Sin duda sabrán atenderte bien y estarán en disposicion de ayudarte cuando lo necesites.


Además es un servicio anónimo y confidencial; es decir, que no hace falta decir quién eres y que toda la información que des, no será compartida con nadie si tú no quieres.


Por eso, si necesitas ayuda o información, ¡contáctanos!Si crees que esta página Web es interesante, no dudes en decírselo a tus amigos y amigas!

Anónimo significa que…


"Kolegainfo" no rastrea las llamadas ni los correos electrónicos.


Aunque tengas un nombre de usuario o usuaria (ya que es necesario para poder utilizar algunos de nuestros servicios), no necesitamos saber quién eres.

Confidencial significa que…


La información que compartas, con las personas que te atiendan, no la conocerá nadie más.
Si la persona que te atienda cree que sería bueno que compartieras esa información con otras personas, no te preocupes ya que te lo dirá y tú podrás decidir si lo puede hacer o no.

martes, 27 de enero de 2009

LEIOAKO IX. POP ROCK LEHIAKETA / IX CONCURSO POP ROCK DE LEIOA

Jadanik martxan dago Leioako IX. Pop Rock Lehiaketa. Deialdia orokorra da eta edozein taldek dauka aurkezteko aukera, beti ere taldeko partaide bi gutxienez 14 eta 35 urte bitartekoak badira, taldeak diskorik plazaratu ez badu edota aurreko edizioetan saritua izan ez bada.

Aurkeztutako maketa edo KD bildumak, gutxienezko 5 kantu (originalak) izan beharko ditu. Aurkezteko epea datorren Otsailaren 27an bukatuko da.

Modalitateak honakoak izango dira:

POP ROCK Modalitatea:

Rock and Roll, Pop, Garage, Psikodelia, Rock, Ska, Reggae, Punk Rock, Noise, Powe Pop. Rythm'n' Blues, Tecno Pop, Hard Rock eta beste konbinazio batzuk.

METAL Modalitatea:

Heavy Rock, Heavy Metal, Thrash, Speed, Death, Doom, Metal Gotikoa, Industriala, A.O.R, Hardcore, Rap Metalikoa eta beste konbinazio batzuk.

Oinarriak Sopelanako Gazte Bulegoan hartu ditzakezue, ordutegi honetan:
Astelehenetik Ostiralera: Goizeko 10.00etatik 14.30etara eta Arratsaldeko 16.00etatik 21.00etara.

Larunbatetan: Goizeko 10.00etatik 14.00etara eta Arratsaldeko 16.00etatik 19.00etara.

Igande eta Jaiegunetan: Goizeko 10.00etatik 14.00etara.

Telefono zenbakia: 94.406.55.05
emaila: oij@sopelana.net

Ya esta en marcha el IX concurso Pop Rock de Leioa. La convocatoria es global y pueden presentarse todos aquellos grupos que lo deseen, siempre y cuando al menos 2 de sus componentes sean de edades de entre 14 y 35 años. no hayan sido premiados en anteriores convocatorias y no tengan ningun CD editado con anterioridad.

Las maquetas o CD presentados deberan contener un minimo de 5 temas originales. El plazo de entrega del material finaliza el proximo 27 de Febrero.

Estas son las modalidades que incluye el concurso:

Modalidad POP ROCK :

Rock and Roll, Pop, Garage, Psicodelia, Rock, Ska, Reggae, Punk Rock, Noise, Powe Pop. Rythm'n' Blues, Tecno Pop, Hard Rock y otras combinaciones.

Modalidad METAL:

Heavy Rock, Heavy, Metal, Thrash, Speed, Death, Doom, Metal Gotikoa, Industriala, A.O.R, Hardcore, Rap Metalikoa y otras combinaciones.

Podeis recoger las bases en la Oficina de Informacion Juvenil de Sopelana, en este horario:

Lunes a Viernes: 10.00 a 14.00 / 16.00 a 21.00
Sabados: 10.00 a 14.00 /16.00 a 19.00
Domingos: 10.00 a 14.00

Telefono de contacto: 94.406.55.05